Lähitaksin kuljettajakoulutus

Sytytkö ihmisistä? Tuletko toimeen erilaisten ihmisten kanssa? Onko sinulla hyvä paineensietokyky?

Jos vastasit kyllä, olet tervetullut kuljettajaksi Lähitaksiin!

Kuljettajakurssimme sisältää myös taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen, josta ilmoitetaan ammattipätevyysmerkintä Traficomin rekisteriin.

Info Ilmoittaudu

Kurssiohjelma:

 • Taksinkuljettajana Lähitaksissa
 • Kuljettajan ajotapa-analyysi
 • Ennakoiva ajotapa
 • Lähitaksin paikallistuntemus
 • Asiakaskohtaamisen tärkeys ja sen vaikutus asiakkaan kokemaan taksipalveluun
 • Erilaisten kommunikaatiokeinojen ja -menetelmien ymmärtäminen ja hallinta
 • Tietoisuus erilaisista liikunta- ja toimintarajoitteisista sekä muista erityistä tukea tarvitsevista asiakasryhmistä
 • Erilaisten toimintarajoitteiden vaikutusten ymmärtäminen taksipalvelujen käyttämisen näkökulmasta
 • Erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden ja heidän yksilöllisen tuen ja avun tarpeensa tunnistaminen
 • Asiakkaiden avun tarpeisiin vastaaminen asiakaskokemuksen alkaessa, kuljetuksen aikana ja kuljetuksen päättyessä
 • Asiakkaan turvallisuuden tunteen edistäminen kuljetuksen aikana muun muassa turvallisella ajotavalla ja sovittamalla ajokäyttäytyminen erityistarpeet ja matkustusmukavuus huomioivaksi
 • Asiakkaan arvokkuuden ja yksityisyyden huomioiminen ja säilyttäminen myös avustettaessa
 • Koulu- ja päivähoitokuljetuksiin liittyvät erityiskysymykset
 • Kela- ja muut yhteiskunnan maksamat kyydit
 • Välityspääte ja taksamittari

Kurssin teknisen osuuden ohjelma:

 • Eri tavoin liikunta- ja toimintarajoitteisten henkilöiden avustaminen ajoneuvon luo pääsemisessä sekä ajoneuvoon ja siitä pois nousemisessa
 • Eri tavoin liikunta- ja toimintarajoitteisten henkilöiden avustamisessa käytettävien laitteiden ja niiden käsittelyn tuntemus
 • Pyörätuolin nostimen ja pyörätuolin kulkuluiskan käyttäminen
 • Pyörätuolin ja muiden apuvälineiden kiinnittäminen ajoneuvoon
 • Pyörätuolin käyttäjien avustaminen pyörätuoliin ja siitä pois nousemisessa sekä mahdollisten avustamisrajoitteiden huomioiminen
 • Työkoiran kanssa matkustavien liikunta- ja toimintarajoitteisten henkilöiden avustamisessa tarvittavat taidot
 • Työkoiran tehtävän ymmärtäminen sekä koiran käsittelyä ja kuljetusta varten tarvittavien tekniikoiden hallinta
 • Ikääntyneiden erityistarpeiden huomioiminen ja apuvälineiden käsittely sekä kuljettajan rooli ikääntyneiden avustajana

Kurssit

Ilmoittaudu kurssille alta.

Lähitaksin kuljettajakurssi

Kurssi on tarkoitettu kaikille uusille Lähitaksiin haluaville kuljettajille.