Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus

Toimitko taksinkuljettajana? Ajatko Kela-kyytejä? Sinun tulee suorittaa tämä koulutus viimeistään 1.1.2024 mennessä. Tämä koulutus sisältyy kuljettajakurssimme.

Monet kunnat vaativat koulutuksen suorittamista, jos ajat kunnan maksamia koululaiskuljetuksia tai VPL- ja SHL- kyytejä.

Koulutuksen tavoitteena on parantaa erityisryhmien taksipalvelujen laatua, turvallisuutta ja asiakaskokemusta.

Info Ilmoittaudu

Taksiliikenteen erityisryhmien koulutus 21 h

Jos olet saanut taksinkuljettajan ajoluvan 1.7.2018 jälkeen tai olet uusi kuljettaja taksiliikennealalla, sinun tulee suorittaa koulutusta 21 h saadaksesi merkinnän Traficomiin koulutuksen suorittamisesta. Tämä koulutuskokonaisuus sisältyy Lähitaksin kuljettajakurssiin.

Koulutus koostuu 14 h teoriaosuudesta, sekä 7 h teknisestä eli käytännön koulutuksesta.

Voit suorittaa koulutuskokonaisuudet kummassa järjestyksessä tahansa, mutta ne tulee suorittaa molemmat samassa koulutusorganisaatiossa.

Koulutuskokonaisuuksiin tulee ilmoittautua erikseen.

Taksiliikenteen erityisryhmien tekninen eli käytännön koulutus 7 h

Jos sinulla on ollut ajolupa voimassa 1.1.2010- 1.7.2018 ja olet suorittanut kumotussa taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (695/2009) tarkoitetun lakisääteiseen koulutukseen tai jatkokoulutuksen, sinulle riittää tämän koulutuksen suorittaminen, saadaksesi merkinnän Traficomin ammattipätevyysrekisteriin.

Kurssit

Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus tekninen

Oletko saanut taksinkuljettajan ajoluvan ennen 1.7.2018? Tämä koulutusosuus riittää sinulle saadaksesi merkinnän Traficomin ammattipätevyysrekisteriin.

Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus teoria

Oletko saanut taksinkuljettajan ajoluvan 1.7.2018 jälkeen? Tulee sinun suorittaa tämä koulutus teknisen koulutuksen lisäksi, saadaksesi merkinnän Traficomin ammattipätevyysrekisteriin.